ARTHAVEDA SAVETOVALIŠTE

CENTAR ZA PREVENCIJU

Nešto novo i sasvim drugačije na vašem putu zdravlja.

SAVETOVALIŠTE O ZDRAVIM TRENDOVIMA

PROMOCIJA ZDRAVLJA I ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

- kvantna dijagnostika
- zdrava ishrana
- fizička aktivnost
- psihološka podrška
- detoksikacija i suplementacija

Na zahtev naših klijenata kreirali smo aktivnosti koje pomažu i podržavaju naše klijente u odabiru za njih najadekvatnijih režima ishrane, fizičkih aktivnosti, psihološke podrške, različitih tretmana i suplementacije.

Pravi izbor za vas ukoliko želite da:
1.Promenite i poboljšate svoje životne navike,
2.Bolje razumete svoje telo i promene koje se dešavaju u toku dana,
3.Povećate nivo energije kojom svakodnevno raspolažete,
4.Kako se osloboditi svakodnevnog stresa,
5.Kako kroz svakodnevno vežbanje, disanje i meditaciju postanete puni energije i vitalnosti

USPOSTAVLJANJE BALANSA DUHA I TELA