ayurveda

May 25, 2018

AYURVEDA – NAUKA O ŽIVOTU

Ayurveda je tradicionalni medicinski sistem Indije, najstariji je sistem prirodne medicine na svetu i predstavlja prvu nauku o umu i telu. Ayurveda pruža celovit, individualan pristup prevenciji bolesti što uključuje bavljenjem zdravljem na fizičkom, emotivnom i mentalnom nivou.