Bilje i zdravlje

April 1, 2018

Kako pomaže biljna terapija?

Biljna terapija ili kako je danas sve češće zovemo FITOTERAPIJA sve više upotpunjuje savremeno lečenje potpomažući lečenje različitih bolesti. Biljna terapija podstiče regeneraciju celog organizma i učvršćuje njegov odbrambeni sistem.